COVID-19 chuyện chưa kể| Cuộc đua tìm kiếm vắc xin COVID-19 | VTV24[ad_1]

Thế giới hiện đang có khoảng 115 loại vắc xin ngừa COVID-19 đang nghiên cứu. Tổ chức WHO nhận định quá trình tìm kiếm vắc xin đang được triển khai…

[ad_2]