Tag Archives: Modus

İnceler Modus ED swt Erektil Disfonksiyon Cihazı Erectile Dysfunction Device Sertleşme Tedavisi

Ekstrakorporeal şok dalga tedavisi (Extracorporeal shock wave therapy-ESWT), vücut dışından gönderilen şok dalgalarının vücuda uygulamasını içeren bir tedavi yöntemidir. İlk olarak 1980 yılında Dornier firmasının geliştirdiği Human-1 (HM-1) cihazı ile ürolojide taş kırma tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ekstrakorporeal şok dalgaları akustik basınç dalgalarıdır ve burada tedavi prensibi, cihazın odağına denk getirilen taşın cihaz tarafından üretilen şok dalgaları ile kırılmasıdır. Günümüzde bu şok dalgaları elektrohidrolik, elektrokondüktiv, elektromagnetik ve piazoelektrik sistem olmak üzere dört farklı mekanizma ile elde edilirler. ESWT, […]

Read more